Elegant Moments Vinyl G-string Plus Size EMV9227X

$14.99
SKU: EMV9227X
Availability: Usually Ships Next Business Day

Size
Color
Size Guide

Elegant Moments Vinyl g-string.